RUCH OKRĘŻNY

To dlatego, że ekonomia nie ma w sobie nic z pro­cesu cyklicznego. Ruch okrężny jest w istocie, jak w każdym systemie otwartym, procesem nieodwra­calnym, jednokierunkowym, procesem degradacji energii i wzrostu entropii. Nie jest niczym dziwnym, że w klasycznej interpretacji ekonomii związki między ekonomią i ekologią (a tym bardziej między energią, ekologią, ekonomią i entropią) przez długi czas pozostawały nie zauważone. Ekonomia i eko­logia stanowią jak gdyby szereg zbiorników powią­zanych ze sobą: czerpanie z jednego w tempie szyb­szym, niż się on napełnia, powoduje opróżnienie go w krótszym lub dłuższym czasie.

Leave a Comment