POŚWIĘCIĆ WYDAJNOŚĆ DLA MOCY

Weźmy inny skrajny przypadek: waga jednego cię­żarka równa jest zeru. Uwalniamy ciężarek drugi. Następuje gwałtowny jego upadek, cała energia ki­netyczna ginie przekształcona w ciepło w momencie zderzenia ciężarka z podłożem. Nie następuje więc zmagazynowanie energii.Z tych dwu skrajnych przykładów wynika, że je­dynym rozwiązaniem, pozwalającym zarazem na wy­zwolenie energii i odłożenie jej zapasu w mini­malnym czasie, jest sytuacja, w której waga  jednego ciężarka równa jest połowie wagi drugiego.W momencie uderzenia następuje naturalnie strata energii pod postacią ciepła, ale zostaje podniesiony maksymalny ciężar w minimalnym czasie. Gdyby odważnik był cięższy, proces ten byłby zbyt powol­ny. Gdyby był lżejszy, strata energii pod postacią ciepła byłaby zbyt duża w momencie uderzenia i wydajność byłaby jeszcze mniejsza.

Leave a Comment