PROCES ODZYSKIWANIA

Ten proces odzyskiwania obejmuje ponowne użycie przedmiotów i ponowne wprowadzenie do cyklu materiałów produkcyjnych. Odrzuty obejmują od­padki i resztki (przedmioty uważane za bezużytecz­ne w określonym kontekście ekonomicznym). Być może, jedynym skutecznym na dłuższą metę sposo­bem odtworzenia wielkiej naturalnej pętli ponowne­go wprowadzenia do cyklu byłoby uczestnictwo lud­ności w sortowaniu odrzutów w’ momencie ich eli­minacji. Przy małym wydatkowaniu energii i dzięki rozsądnemu wykorzystaniu informacji każdy czło­wiek może zmniejszyć entropię masy odrzutów. Mo­gą to robić maszyny, tylko cena jest wówczas bar­dzo wysoka.

Leave a Comment