OSZCZĘDZANIE ENERGII

I wreszcie oszczędzanie energii można realizować głównie przez odzyskiwanie ciepła, przez izolację termiczną i zastępowanie energochłonnych procesów produkcyjnych czy środków transportu przez bar­dziej oszczędne. Oblicza się, że przestrzeganie kilku podstawowych reguł ekonomicznych pozwoliłoby na oszczędzenie 25% światowej energii. Jednak bez względu na pomysłowość innowacji czy surowe przestrzeganie dyscypliny chroniącej przed marnotrawstwem, skuteczne rozwiązanie tego problemu może przynieść jedynie radykalna zmiana naszego trybu życia w społeczeństwie: trzeba żyć inaczej i współdziałać z naturą. W tej właśnie no­wej optyce mieszczą się bioprzemysł i ekoinżynieria.

Leave a Comment