PODSTAWOWE PRAWA ENERGII

Prawa energetyki, które rządzą każdą organizacją, wywodzą się z dwóch znanych zasad termodynamiki.Druga zasada, bardziej znana jako „prawo Carnota”, zdominowana jest przez pojęcie entropii.Słowo entropia weszło dziś do języka nauk fizycznych, a także humanistycznych. Niestety, fizy­cy, inżynierowie czy socjologowie używają bez roz­różnienia zwrotów uważanych za synonimy entropii: nieład, prawdopodobieństwo, szum, mieszanina, cie­pło, a także wyrażeń będących antonimami entropii, jak: informacja, negentropia, złożoność, organizacja, porządek czy nieprawdopodobieństwo.Istnieją co najmniej trzy sposoby zdefiniowania entropii. W ramach termodynamiki, nauki cieple, z którą związane są przede wszystkim na­zwiska Mayera, Joule’a, Carnota i Clausiusa (1865).

Leave a Comment