PĘTLA UJEMNA: ZBIEŻNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO CELU

Pętla sprzężenia zwrotnego ujemnego prowadzi do zachowań adaptacyjnych lub finalnych, to znaczy wydających się zmierzać do celu, jakim jest utrzy­manie poziomu, temperatury, stopnia koncentracji, szybkości, kierunku. W niektórych przypadkach cel wynika sam z siebie i utrzymywany jest przez ewo­lucję, system „tworzy” swą własną finalność (utrzy­manie składu powietrza czy oceanów w systemie ekologicznym, poziom glukozy we krwi itd.). W in­nych praypadkach jest on narzucony przez człowieka maszynom, automatom i serwomechanizmom.W sprzężeniu ujemnym każda zmiana w kierunku „plus” pociąga za sobą korektę w kierunku „minus”(i odwrotnie). Działa tu pewna regulacja: system oscyluje wokół pozycji absolutnej równowagi, której nie osiąga nigdy. Termostat lub zbiornik wody wyposażony w pływak są najprostszymi przykładami regulacji dzięki ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu.

Leave a Comment