PĘTLA DODATNIA: WZROST ROZBIEŻNOŚCI

Pętla sprzężenia dodatniego prowadzi do narastania rozbieżnego: nieskończonej ekspansji, eksplozji (runaway w nieskończoność) lub totalnego zablokowa­nia wszelkiej działalności (runaway do zera). „Wię­cej” prowadzi do „więcej”, jak w przypadku śnież­nej kuli. Można wskazać na liczne przykłady: reak­cja łańcuchowa, wzrost demograficzny, rozwój przed­siębiorstwa, kapitał ulokowany na procent składany, inflacja, rozwój komórek rakowych…Przeciwnie dzieje się, kiedy „mniej” prowadzi do „mniej , rzeczy zmniejszają się, kurczą. Typowymi przykładami są tu upadek przedsiębiorstwa czy pro­ces depresji ekonomicznej.Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku pętla dodatnia pozostawiona sama sobie może pro­wadzić jedynie do totalnej destrukcji systemu albo w wyniku eksplozji, albo zatrzymania wszystkich funkcji. „Rozkwit” pętli dodatnich — ta śmierć w pełni sił — musi więc być kontrolowany przez pętle ujemne. Jest to podstawowy warunek, aby system był samozachowawczy.

Leave a Comment