SYSTEM ZAMKNIĘTY

System zamknięty nie wymienia ze swoim otoczeniem ani energii, ani surowców, ani in­formacji; jest kompletnie odcięty od świata ze­wnętrznego. Wykorzystuje wewnętrzny zapas poten­cjalnej energii. W miarę zachodzenia reakcji jego entropia wzrasta w sposób nieodwracalny. Kiedy zakłocona zostanie równowaga termodynamiczna, en- tropia osiąga maksimum, system nie jest w stanie uzej dostarczać pracy. Klasyczna termodynamika bierze pod uwagę jedynie systemy zamknięte, ale system zamknięty jest abstrakcją wymyśloną przez fizyków: jest to uproszczenie, które pozwoliło na ustalenie głównych praw fizyko-chemicznych.W jaki sposób zdefiniować złożoność? Czv raczej, oy uniknąć definicji, w jaki sposób zilustro­wać i wzbogacić znaczenie tego słowa? Ważne są tu dwa czynniki: różnorodność elementów i ich wza­jemne oddziaływanie (interakcja).

Leave a Comment