METABOLIZM I ODPADY ORGANIZMU SPOŁECZNEGO

Podobnie jak każdy żywy organizm, społeczeństwo także przekształca, gromadzi, rozprowadza i niszczy energię, aby przeżyć, aby produkować pracę, aby ewoluować. Krążenie energii w strukturach społe­czeństwa i dokonujące się tam transformacje — to właśnie metabolizm. Metabolizm ten obejmuje całą „maszynerię biolo­giczną ludzką i zwierzęcą), wszystkie maszyny me­chaniczne i elektroniczne, które pomagają ludziom w wypełnianiu ich społecznych zadań. Maszyna bio­logiczna funkcjonuje dzięki żywności. Maszyna me­chaniczna dzięki ropie naftowej i elektryczności, czyli mówiąc ogólniej — dzięki paliwom kopal­nym. Machina biologiczna i wszystkie maszyny me­chaniczne i elektroniczne na całym świecie prze­kształcają tę energię w pożyteczną pracę, pozwala­jącą na utrzymanie i rozwój organizacji społecznej.

Leave a Comment