ZIEMSKIE POŻYWIENIE: PROTEINY I ROPA NAFTOWA

Metabolizm normalnie idącego człowieka pochła­nia 200 watów. Jego „życiowe minimum” energe­tyczne wynosi około 1320 kilokalorii dziennie, 2500 kcal przy umiarkowanej aktywności. Już po zasto­sowaniu ognia człowiek prehistoryczny zużywał 4000 kcal, czyli podwójną ilość energii niezbędnej dla je­go metabolizmu. W pierwotnym społeczeństwie rol­niczym człowiek zużywał około 12 000 kcal, a na początku ery przemysłowej 70 000 kcal. Obecnie Amerykanin zużywa 230 000 kcal dziennie. Są to dobrze znane dane statystyczne, ale warto przypomnieć, że Ameryka zużywa 30% światowej energii (a więc 20 -1015 kcal), a jej mieszkańcy stanowią je­dynie 6% populacji świata.

Leave a Comment