KONIECZNOŚĆ UJĘCIA SYSTEMOWEGO

Poprzez relacje między „anatomią” i „fisijologią” społeczeństwa ujawnia się związek energii, ekono­mii, ekologii i entropii, którego istnienia przez długi czas nawet nie podejrzewano. Związek ten nie tylko wydobywa możliwe przyczyny chorób organizmu społecznego, ale podsuwa również rodzaje „leków”, jakie można zaaplikować systemowi, od którego z kolei zależy życie każdego z nas. Biolodzy potrzebowali wielu lat, aby dojść do ca­łościowego widzenia strumienia energii w systemach żywych i by stworzyć nową dyscyplinę, zwaną obec­nie bioenergetyką. W większości podręczni­ków biochemii przeznaczonych dla studentów me­dycyny zachowano ujęcie analityczne, opisujące szczegółowo funkcje poszczególnych rodzin molekuł, a nie ujęcie systemowe, rozpatrujące funkcjonowa­nie całej komórki.

Leave a Comment