FUNKCJONOWANIE ENZYMU: HEMOGLOBINA

Hemoglobina jest niezwykłą machiną. Prawdziwymi „molekularnymi płucami”. Jej rolą jest transporto­wanie tlenu z płuc do tkanek, poprzez tętnice i sieć naczyń włoskowatych; odprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio dwutlenku węgla z tkanek do płuc poprzez sieć żył. Z jednej strony, tętniczej, krew szkarłatnoczerwona, a z drugiej, żylnej, ciemnobrą­zowa.Ale hemoglobina musi zanieść tlen w odpowiednie miejsce, to jest do tkanek, a nie do płuc. Jedna z niezwykłych właściwości tej molekuły polega na tym, że z równą łatwością potrafi napełnić się tle­nem, jak pozbyć się go.Podobnie jak u wszystkich enzymów, również wła­sności hemoglobiny zależą od jej struktury mole­kularnej, od jej anatomii. Tworzą ją cztery łańcuchy powiązane ze sobą w ścisłą strukturą przez rodzaj spinek molekularnych.

Leave a Comment