KAŻDY ŁAŃCUCH

Każdy łańcuch to białko, globina, utworzona z łańcucha aminokwasów, przycze­pionych do siebie. Niemal w środku każdego łańcu­cha znajduje się duża molekuła, płaska jak płyta, w które; środku znajduje się atom żelaza. Ta mole­kuła to barwnik (hem) nadający krwi czerwony ko­lor.”Ten pigment i atom żelaza stanowią „miejsce aktywne”, zdolne do rozpoznania i uwięzienia czą­steczek tlenu. Ponieważ istnieją cztery takie siedli­ska, więc hemoglobina może zatrzymać cztery czą­steczki tlenu. W miarę wchłaniania tlenu przez tkankę płucną, puszczają zapinki molekularne. Czte­ry łańcuchy zmieniają więc swoje ustawienie w przestrzeni, co ułatwia wchłanianie innych czą­steczek tlenu. Dlaczego?

Leave a Comment