EWOLUCJA PREBIOLOGICZNA

Ewolucja prebiologiczna (geneza systemów żywych), ewolucja biologiczna i ewolucja socjalna to przykłady ewolucji zmierzającej do wzra­stających poziomów złożoności. Na każdym poziomie „wyłaniają się” nowe właściwości, których nie da się wytłumaczyć sumą właściwości poszczególnych części, składających się na całość systemu. Pojawia się skok jakościowy, przekroczenie pewnego progu: życie, świadoma myśl, świadomość zbiorowa. Właściwość „pojawiania się” związana jest Ze zło­żonością,. Powiększająca się różnorodność elementów, wzrost liczby związków między tymi elementami i splot nieliniowych oddziaływań prowadzą do za­chowań, które trudno przewidzieć. Szczególnie, jeśli bierze się pod uwagę jedynie właściwości elemen­tów. Znane są na przykład właściwości każdego z aminokwasów składających się na łańcuch pro­teinowy, Jednak w wyniku rozwijania się tego łań­cucha układ tworzących go aminokwasów nadaje proteinie nowe właściwości: rozpoznawania pewnych molekuł i katalizowania ich transformacji. Jest to niemożliwe, kiedy zmienia się układ aminokwasów albo kiedy łańcuch zostaje rozbity.

Leave a Comment