„DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ” UJĘCIA SYSTEMOWEGO

Ujęcie systemowe jest coś Warte tylko wtedy, jeśli prowadzi do działań operacyjnych: ułatwia zdobycie wiadomości i pozwala na zwiększenie skuteczności naszych działań.Ujęcie to powinno więc umożliwić wyodrębnie­nie — na podstawie niezmiennych cech, właściwości i zachowania systemów złożonych — kilku ogólnych zasad, pozwalających lepiej zrozumieć te systemy i oddziaływać na nie.W przeciwieństwie do zasad prawnych, moralnych czy nawet fizjologicznych, z którymi można trochę poszachrować — nieznajomość kilku podstawowych reguł dotyczących systemów może pociągnąć za sobą groźne błędy, a czasem doprowadzić nawet do znisz­czenia systemu, w którym się znajdujemy i na który chcemy oddziałać. Jest rzeczą oczywistą, że liczne jednostki mają intuicyjną znajomość tych zasad, wynikającą często z doświadczenia czy po prostu ze zdrowego rozsądku. A oto „dziesięć przykazań” uję­cia systemowego.

Leave a Comment