ASPEKT FUNKCJONALNY

Podstawowymi cechami funkcjonalnymi każdego sy­stemu są: Strumienie energii, informacji lub ele­mentów przepływające pomiędzy zbiornikami. Stru­mienie te wyrażane są w ilościach przepływu na jednostkę czasu (wydajność). Może więc być mowa o    strumieniu pieniędzy (pobory miesięczne:), stru­mieniu produktów gotowych (liczba samochodów opuszczających fabrykę w ciągu dnia lub miesiąca), strumieniu osób (liczba pasażerów na godz:inę) czy strumieniu informacji (liczba bitów — jednostka in­formacji — na mikrosekundę dla maszyny cyfrowej). Przepływ energii i materiałów podnosi lub obniża poziom w zbiorniku. Płyną one w sieci komunika­cyjnej. Informacje są podstawą decyzji pozwalają­cych oddziaływać na te strumienie, aby utrzymać, powiększyć lub zmniejszyć poziom zbiorników.

Leave a Comment