OKREŚLONA PORA

W określonej porze dnia, w któ­rej ma zwyczaj oddawania stolca, ewentualnie gdy po pewnych oznakach możemy się spodziewać tego faktu, sadzamy dziecko na nocniczku, powtarzając stereotypowe „a-a” lub „e-e”. Jeśli w przeciągu 10-15 minut uzy­skamy rezultat naszych starań, pochwalmy dziecko, nie ukrywając zadowolenia. Brak rezultatu kwitujemy bez oznak zniecierpliwienia, a już tym bardziej gniewu. Pamię­tajmy, że w tych delikatnych sprawach niezmiernie łatwo zrazić dziecko, zniechęcić lub przerazić. Jeśli nasz malutki „uczeń” broni się przed siedzeniem na nocniczku, wstaje z niego, wyrywa się, ewentualne jeździ na nim po całym mieszkaniu, traktując to jako zabawę, odłóżmy edukacją, dziecko bowiem nie dojrzało jeszcze do niej.

Leave a Comment