TECHNIKI INŻYNIERII GENETYCZNEJ

Na przykład streptomycyna może być produkowana przez zwykłą bakterię jelit — E. Coli. Nowe antybotyki, pozwalające skuteczniej zwalczać bakterie uodpornione już na antybiotyki znane, będą mogły również być produkowane na zamówienie.Techniki inżynierii genetycznej pozwolą również produkować nawozy azotowe, przenosząc ge­ny ułatwiające wiązanie azotu z powietrza na bak­terie żyjące w symbiozie z roślinami. Miliony ludzi na święcie umierają z głodu, ponieważ nasz prze­mysł nie potrafi przekształcać azotu (który stanowi 80 /« powietrza, a przechodząc przez nasze płuca po­zostaje niezmieniony) w amoniak i molekuły azo­towe, podstawowe składniki protein. W przyrodzie azot z powietrza przekształcany jest w amoniak przez bakterie żyjące w symbiozie z takimi warzy­wami, jak groch i fasola.

Leave a Comment