ZWIĘKSZENIE KONSUMPCJI

W ślad za tym idzie zwiększenie konsumpcji pożywienia poza domem, w miejscu pracy, a także większe spożycie mięsa wołowego, którego wydaj­ność w łańcuchu transformacji kalorii słonecznych w kalorie żywieniowe jest bardzo niska. Ale jednym z najbardziej niepokojących wskaźni­ków jest to, że powoli zbliżamy się do teoretycznej granicy wydajności rolnej. Jest to zresztą znako­mitą ilustracją prawa zmniejszającej się wydajności . Krzywa ilości energii niezbędnej do wyprodukowania jednej kalorii żywieniowej w dzie­jach rolnictwa Stanów Zjednoczonych w żadnym ra­zie nie wskazuje tendencji malejących, co świadczy o spadku wydajności procesów produkcji.

Leave a Comment