Z DNIA NA DZIEŃ CORAZ CIĘŻSZE

Tego rodzaju zachęta, uwieńczona najczęściej sukcesem, pobudza aktywność dziecka i sprzyja wszechstronnemu jego rozwojowi. I jeszcze jedna rada, tym razem z myślą o zdrowiu matki i ojca. Dziecko z dnia na dzień staje się cięższe. Gdy któreś z rodziców bierze je na ręce – niech kucnie, i wraz z dziec­kiem podnosi się w pozycji stojącej. Nauczmy się tego, by oszczędzić własne plecy, jakże często przeciążone nadmia­rem stania, dźwigania i siedzenia, i – jakże często – w dzieciństwie nie przygotowane do dźwigania ciężarów życia. Dreptuś, który wkroczył w drugi rok swego życia, jest całkowicie zaabsorbowany i pochłonięty dwoma najwspa­nialszymi osiągnięciami.

Leave a Comment