WYODRĘBNIENIE STAŁYCH ZASAD

Nie chodzi tu już o sprowadzenie jednego sy­stemu do drugiego, uważanego za lepiej znany (na przykład ekonomicznego do biologicznego), czy przeniesienie tego, co wiemy, z niższego poziomu złożoności na poziom inny. Chodzi o wyod­rębnienie stałych, to znaczy zasad generalnych, strukturalnych i funkcjonalnych, które dadzą się zastosować równie dobrze do jednego systemu, jak do drugiego. Dzięki tym zasadom staje się możliwe organizowanie wiedzy w modele łatwiejsze do prze­kazania. A następnie wykorzystywanie tych modeli najpierw do refleksji, potem do działania. Pojęcie systemu objawia się więc w tych dwu dopełniają­cych się aspektach: jako umożliwienie organizacji wiedzy i uczynienie działania bardziej efektywnym.

Leave a Comment