WYKORZYSTANIE ENERGII ROZKAZÓW

Te podstawowe zasady cybernetyki stosują się do każdej ludzkiej organizacji. Zdefiniowanie celów, środków do ich osiągnięcia i ustalenie należności znaczą więcej niż szczegółowe programowanie co­dziennej działalności. Autorytatywne programowa­nie pozostawia niewiele miejsca wyobraźni i uczest­nictwu. Ważne jest osiągnięcie celu, bez względu na drogi, jakie do tego prowadzą. Oczywiście pod wa­runkiem nieprzekraczania określonych granic: nie­zbędnych zasobów czy czasu przeznaczonego na tę działania. Informacje emitowane przez ośrodek decyzji mogą zostać w znacznym stopniu wypaczone, zwłaszcza jeśli podejmowane są i poszerzone przez zhierarchi­zowane struktury organizacji czy sieć rozpowszech­niania.

Leave a Comment