RODZĄCY SIĘ BIOPRZEMYSŁ

Mikroby potrafią również produkować proteiny nadające się do wykorzystania w odżywianiu ludzi i zwierząt. Rodzący się bioprzemysł zmierza do pro­dukcji prcftein na bazie mikroorganizmów z nastę­pujących powodów:  zmniejszenia się całkowitej ilości protein na świecie w wyniku złych zbiorów spowodowanych suszą, niewystarczających połowów ryb (zwłaszcza anchois, stosowanego do mączek ryb­nych), wzrostu cen soi. Produkcja protein przęz mikroby ma także inne zalety.A oto trzy podstawowe: produkcja ta jest niezależna od warunków rolnych czy klimatycznych; masa mikrobów wzrasta bardzo szybko (co jest szczegolnie pożądane, by otrzymać wysoką wydajność 1 produkcji); i wreszcie produkcji tej nie ogranicza i powierzchnia niezbędna do prowadzenia upraw.

Leave a Comment