BIOLOGICZNY KATALIZATOR

Biologicznym katalizatorem, który pozwala na przemianę azotu w amoniak, jest enzym zwany nitrogenazen. Pozwala on na rocz­ne przekształcenie pięćdziesięciu milionów ton azo­tu, co daje 350 kg na hektar warzyw. Tytułem porównania przypomnijmy, że przemysł nawozów sztucznych wiąże rocznie tę samą ilość azotu (50 milionow ton w 1973), ale używa do tego tempera­tur rzędu 400 C i ciśnień rzędu 200 atmosfer. Trze­ba wydatkować 20 milionów kcal, by dokonać syn­tezy tony amoniaku. Wykorzystanie mikroorganiz­mów w tego typu procesach nie tylko dostarczy lu­dziom dodatkowego pożywienia, ale także doprowa­dzono do obniżenia bardzo wygórowanego rachunku energetycznego przemysłu nawozów azotowych.

Leave a Comment