OSWAJANIE ENZYMÓW

Enzymy są odpowiedzialne za specjalizację i sku­teczną działalność mikrobów. Oswojenie przez bio- przemysł tych katalizatorów otwiera drogę nowym” formom transformacji chemicznych. Korzysta się z nich już w przemyśle farmaceutycznym i spożyw­czym, w medycynie i w konstruowaniu nowych na­rzędzi analizy biomedycznej.Swoje właściwości katalityczne zawdzięczają en­zymy w dużym stopniu „miejscu aktywnemu”. Ten szczególny fragment „ciała” enzymu, w którym reak­cje dokonują się z ogromną szybkością, zależy od trójwymiarowej struktury enzymu. Zachowanie tej struktury jest więc sprawą zasadniczej wagi dla działania enzymu. Dlatego właśnie enżymy są takie delikatne.

Leave a Comment