PROSTE PYTANIE

Co oznacza (przy traktowaniu całości tego procesu jako „maszyny ) wprowadzanie poza naturalnymi kaloriami „słonecz­nymi” coraz większej ilości kalorii „kopalnych „na wejściu” w celu uzyskania „przy wyjściu” kalorii przyswajalnych przez organizm.Należy więc postawić sobie bardzo proste pytanie: czy w naszych zindustrializowanych społeczeństwach nie wydatkujemy więcej kalorii „na wejściu”, niż otrzymujemy „przy wyjściu”. Albo mówiąc inaczej, czy input wprowadzony w formie paliw kopalnych jest wyższy od outputu kalorycznego machiny pro­dukcji rolnej? A przede wszystkim czy stosunek kalorii output do kalorii input nie wykazuje nie­pokojąco malejących tendencji? Jeżeli odpowiedź na te pytania jest twierdząca, można się spodziewać, że nasze uprzemysłowione kraje poznają również zja­wisko niedoboru kalorii, być może w stopniu mniej- szym, niż dzieje się to w krajach biednych, ale i tak zdolnym doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu cen towarów żywnościowych.

Leave a Comment