ANALIZA ENERGETYCZNA

Analiza energetyczna zastosowana do rolnictwa po­kazuje, w jaki sposób energia otrzymywana z paliw kopalnych zastępuje energię pochodzącą z pracy lu­dzi, zwierząt domowych i ze źródeł naturalnych. Ale energia „kopalna” zastępuje również nawozy natu­ralne, w formie fosfatów, nitratów, nawozów po­tasowych, których produkcja pochłania znaczne ilości energii. Pompy poruszane energią zwierzęcą lub siłą wiatru, które zapewniały irygację pól, za­stąpione zostały pompami elektrycznymi lub napę­dzanymi silnikiem dieselowskim. Ropa naftowa elektryczność zastępują także ciepło i światło Słoń­ca, służące niegdyś do suszenia paszy. Stosowane są także do oświetlania i klimatyzacji obór pozwala­jących na zintensyfikowaną hodowlę bydła.

Leave a Comment