ŁAŃCUCHY I CYKLE EKOLOGICZNE

W 1973 roku Amerykanie na wyżywienie wydatkowali sześć razy więcej energii, niż jest to potrzebne dla samego tylko metabolizmu człowieka. W USA stopień przyrostu ilości energii niezbędnej do wyżywienia jest wyższy od stopnia przyrostu ludności. Skłania to do poprowadzenia jeszcze dalej analizy energetycznej i postawienia sobie długofa­lowego pytania, dotyczącego całości wspaniałej ma­szyny _ do produkowania pożywienia, która podtrzy­muje populację krajów rozwiniętych.Jeżeli rozpatrzymy rozmaite łańcuchy i cykle eko­logiczne, prowadzące od transformacji energii sło­necznej przez rośliny zielone do kawałka cukru w filiżance kawy, tłuszczu w mięsie czy po prostu chleba, który spożywamy na śniadanie, dostrzeże­my, że wzrost i utrzymanie wydajności rolnej wy­maganej przez presję demograficzną i podnoszenie się poziomu życia były od pięćdziesięciu lat możliwe jedynie dzięki intensywnemu wstrzyki­waniu paliw kopalnych (przede wszystkim ropy naftowej) w procesy rolne.

Leave a Comment