OBLICZANIE KOSZTÓW

Obliczenia kosztu energetycznego produkcji jed­nego samochodu w Stanach Zjednoczonych dokonał Stephen Berry wraz ze swoim zespołem z wydziału chemii Uniwersytetu w Chicago w 1972 roku. Aby wyprodukować samochód o ciężarze 1,5 tony, trzeba wydatkować 32 miliony kcal. A obliczenia termody­namiczne wskazują, że teoretycznie potrzebna ilość nie przekracza 6 milionów kcal. Dodatkowa energia 26 milionów kcal (czyli 80% całego zużycia) wydat­kowana jest tylko po to, by oszczędzić na czasie. A więc przemysł samochodowy pochłania więcej wolnej energii, niż jest to konieczne, aby zwiększyć wydajność produkcji, obniżyć ceny, sprzedać więcej samochodów, a przez to osiągnąć większe zyski.Różnica między analizą ekonomiczną i analizą energetyczną jest różnicą skali czasu.

Leave a Comment