NARODZINY BIOPRZEMYSŁU

Wiadomo, że istnieją trzy rodzaje środków pozwa­lających na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i surowców: -uruchomienie nowych źródeł energii, ponowne wykorzystanie materiałów i oszczędność energii. A więc w ujęciu bardziej długoterminowym: przejście na produkty mniej energochłonne, prze­niesienie punktu ciężkości gospodarki w dziedzinę usług i uruchomienie technologii „łagodnych”.Środki te są dobrze znane. Wymienimy je więc tutaj jedynie po to, by określić zasięg zmian, jakim podlega społeczeństwo.Nowe źródła energii, o których tyle się mówi, to przede wszystkim energia nuklearna, energia sło­neczna i energia geotermiczna. Energia pochodząca ze spalania materii organicznych, a nawet energia płynąca z siły wiatru, mogą być traktowane jako formy pochodne energii słonecznej.

Leave a Comment