DOSTĘPNOŚĆ DLA CZŁOWIEKA

Oprócz management przyrody, jest to uznanie symbiotycznego charakteru związków między społecznością ludzką i systemem ekologicznym, w których jedno wykorzystuje drugie dla wzajemnego dobra. Ekoinżynieria powinna udostępnić człowiekowi, za pomocą nowych metod (takich jak analiza energe­tyczna), środki pozwalające mu po raz pierwszy na świadome manipulowanie obwodami energetyczny­mi systemu ekologicznego dla dobra i człowieka, i przyrody.Podobnie jak lekarze czy chirurdzy, zajmujący się organizmem człowieka, będziemy mogli ustalić ‘wiel­kie pętle rekompensujące i wzmacniające, na któ­rych opiera się „ekonomia” przyrody. Zamknąć,po­wiązać ze sobą i tym samym „unaturalnić” łańcuchy i sieci systemu społeczno-ekonomicznego, tak jak eliminacji odpadów czy produkcji pożywienia.

Leave a Comment