DWA ROZWIĄZANIA

Ta rewolucja przyniesie nową formę niewolnictwa: oswojenie mikrobów, potulnych i niezmordowanych pracowników. W istocie, aby zastąpić w rozlicznych zadaniach człowieka czy niektóre ż jego maszyn, można rozpatrywać dwa kierunki rozwiązań odpo­wiadających dwom formom niewolnictwa: skompli­kowaną elektronikę i przemysłowe roboty (bardzo energochłonne) lub biologię i podporządkowanie miriadów mikrobów zaludniających biosferę. Te dwa rozwiązania są już dziś wykorzystywane, jednak wydaje się, że rozwój bioprzemysłu i oswajanie mi­krobów rozwiną się znacznie szybciej niż roboty przemysłowe, ograniczone z racji swoich energe­tycznych apetytów.

Leave a Comment