LEPSZA ZNAJOMOŚĆ ROZWOJU

Już teraz lepsza znajomość rozwoju mikroorganizmów pozwala pro­dukować proteiny metodą hodowli drożdży na wę­glowodorach, metanolu czy metanie. Wykorzystanie hormonów insektów zapewnia, dzięki sterylizacji samców, kontrolę nad insektami szkodliwymi, co od­bywa się kosztem jedynie ułamka wydatków ener­getycznych niezbędnych do produkcji pestycydów. Trzeba jednak pójść jeszcze dalej. Pozwala na to wiedza biologiczna gromadzona od blisko trzydziestu lat. Rewolucja rolna i przemysłowa końca XX wie­ku wykorzysta techniki, które zaledwie wyszły z la­boratorium: inżynierię genetyczną, inżynierię enzy­matyczną i inżynierię bakteryjną. A także na syn­tezie molekuł imitującej działalność naturalnych en­zymów, na reakcjach fermentacji kontrolowanych przez komputery, na „udomowieniu” podstawowych reakcji fotosyntezy i (dlaczego nie?) syntezy reali­zowanej w warunkach symulujących warunki pry­mitywne na Ziemi, kiedy pojawiły się podstawowe dla życia substancje.

Leave a Comment