INNI EKOLODZY

Inni ekolodzy zastosowali te metody do rachun­kowości energetycznej małych społeczności żyjących z polowania i rybołówstwa (wioska eskimoska, wioska afrykańska) i udało im się powiązać czynniki ener­getyczne z elementami o charakterze ekonomicznym. Jednak prawdziwe narodziny analizy energetycznej (a tym samym początki ekoenergetyki) związane są z nowym odczytaniem wyników analizy ekonomicz­nej wyrażonej w jednostkach energetycznych.Ojcem analizy ekonomicznej jest Wasyli Leontiew z Uniwersytetu Harvarda, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1972 roku. Od 1946 roku Leontiew sporządzał macierze inputów i outputów (wejść i wyjść) ekonomii amerykańskiej, dotyczące trzydziestu sektorów. Były to tabele zawierające wielką liczbę danych odpowiadających różnym sek­torom gospodarki.

Leave a Comment