ZNACZĄCA SYMBIOZA

Symbioza ta jest bardzo znacząca. Zapowiada wy­soką wydajność bioprzemysłu przyszłości i doskona- j łość elektronicznej kontroli, niezbędnej do wzrostu produktywności naszych nowych mikroskopijnych niewolników.Jedną z najbardziej użytecznych biotransformacji, i zwłaszcza w okresie kryzysu energetycznego i wy­niszczenia środowiska, jest przemiana materii organicznych (pochodzących na przykład z odpadów gospodarstwa domowego) w paliwa gazowe, szcze­gólnie metan.Zwykłymi ubocznymi produktami fermentacji bakteryjnej są dwutlenek węgla i metan . Ich ilość jest dość duża. Aby zdać sobie sprawę z rzędu wielkości, powiedzmy, że w 1973 roku sto  największych miast Stanów Zjednoczonych dostarczyło 74 miliony toń odpadów trwałych

Leave a Comment