TWORZENIE PODSTAW

Tworzą ich podstawy: trzeba bowiem energii, by zapewnić utrzy­manie organizacji, trzeba też energii, by umożliwić zmiany i postęp. Każda nadwyżka pozwala na skok w przód. Doskonałego przykładu dostarcza tu ewo­lucja prebiologiczna (która poprzedziła pojawienie się pierwszych komórek).Pierwsze organizmy znalazły w pierwotnym ocea­nie substancje organiczne bogate w energię, która nagromadziła się w ciągu milionów lat (podobna trochę była sytuacja człowieka, kiedy odkrył w głębi ziemi paliwa kopalne). Energia wyzwalana w proce­sach fermentacji pozwalała tym prymitywnym orga­nizmom na przeżycie; równocześnie gromadziły się w środowisku toksyczne odpady. Dopiero reakcja oddychania połączona z reakcją fotosyntezy przy­niosła właściwe i całkowite spalanie substancji orga­nicznych w dwutlenek węgla i wodę.

Leave a Comment