NIEWIELE PRAWDZIWYCH JEDNOŚCI

Niewiele jest jednak prawdziwych jedności bez antagonizmu, stosunku sił, konfliktów. Homogenicz- ność, wymieszanie, synkretyzm to entropia. Tylko jedność w różnorodności jest twórcza. Powiększa złożoność, prowadzi do wyższych poziomów organi­zacji. To prawo systemów i idące z nim w parze przeciwności są dobrze znane tym, których misją jest jednoczyć, łączyć, tworzyć federacje. Antagonizmy i konflikty rodzą się zawsze przy przechodzeniu do ogarniającej całości. Do jakich granic doprowadzić można proces indywidualizacji przed połączeniem różnorodności? Zatrzymany zbyt wcześnie prowadzi do mieszaniny o tendencjach homogenicznych i pa­raliżujących, zbyt późno — do zderzenia indywi­dualności i osobowości, a może nawet do silniejszego niż przedtem rozłamu.

Leave a Comment