NOWA RACHUNKOWOŚĆ

Aby znaleźć i wykorzystać nowe źródła energii czy wybrać najkorzystniejsze sposoby pozwalajace oszczędzać energię, trzeba przede wszystkim umieć ustalić pełne i szczegółowe energetyczne. Dziś potrafimy to robić dzięki nowym technikom energetycznej rachunkowości, wywodzącym się Prze­de wszystkim z chemii, biologii i ekologu. Techniki te łączą się pod nazwą analizy energetycznej. Wielkimi prekursorami analizy energetycznej byli Raymond L. Lindeman z Uniwersytetu Yale (który już w artykule z 1940 roku zwracał uwagę na ilo­ściowe związki istniejące w przyrodzie miedzy roz­maitymi konsumentami w systemie ekologicznym) Howard Odum z Uniwersytetu na Florydzie. Odum opublikował w 1957 roku sławny artykuł, podsta­wowy dokument dla ekologów, w którym przedsta­wił petną analizę strumieni energii (wyrażonej w kcal na metr kwadratowy dziennie) krążących w systemie ekologicznym, na który składała się fauna flora niewielkiej rzeki.

Leave a Comment