BUDOWA AUTOSTRAD

Na przykład: by wyprodukować dodatkowo wartość 100 000 dolarów w aluminium potrzeba dodatkowo 9,5 ’109 kcal i 5 osób. Ale do wyprodukowania ‘ tej samej wartości dodatkowej tytoniu (przemysł pochłaniający niewiele energii) wystarczy tylko 1,2 – 109 kcal i stworzenie 32 nowych stanowisk pracy. Inaczej mówiąc przeniesienie tych dodatkowych 100 000 dolarów z aluminium na tytoń zmniejszyłoby zużycie energii o 33%, przy równoczesnym stworze­niu 27 nowych stanowisk pracy.Budowa autostrad należy do najbardziej energo­chłonnych z racji stosowania asfaltu pochodzącego z ropy naftowej i cementu, których produkcja po­chłania znaczne ilości energii. Program budowy au­tostrad wartości 5 miliardów dolarów pochłania 55,4-10 kcal i wymaga zatrudnienia pośrednio lub bezpośrednio 256 000 osób.

Leave a Comment