RÓWNOWAŻNOŚĆ FORM

Pierwsza zasada ustala więc równoważność roz­maitych form energii (promienistej, chemicznej, me­chanicznej, elektrycznej, termicznej), możliwość przekształcania jednej formy w drugą i prawa rządzące tymi przekształceniami. Pierwsza ,zasada traktuje ciepło i energię jako dwie wielkości o tym samym charakterze fizycznym.Jednak około roku 1850 badania wymiany energii w maszynach cieplnych, przeprowadzone przez lorda Kelvina, Carnota i Clausiusa ustaliły hierarchię róż­nych form energii i brak symetrii w ich przekształ­caniu. Ta hierarchia i brak symetrii są podstawą sformutowania drugiej zasady.W istocie energię mechaniczną, chemiczną czy elektryczną można całkowicie przekształcić w ciepło.

Leave a Comment