NOWE UMIEJĘTNOŚCI

Teraz nastąpią tygodnie wytrwałych i intensywnych ćwiczeń: podciąganie się, obracanie, turlanie. Z wolna zostaną opanowane wszystkie szczeble nowej umiejętności – manewrowania całym ciałem i podporządkowania go własnej woli. Zanim nauczy się chodzić, musi opanować wiele sprawności, a mięśnie jego muszą być dostatecznie mocne i sprawne. Gdy malutki człowiek próbuje uczyć się nowej zrę­czności lub gdy doskonali zręczność świeżo nabytą, cała jego istota oddaje się temu zajęciu. Jest pochłonięty bez reszty i biada temu, kto brutalnie usiłuje mu przeszkodzić dla sobie znanych i ważnych racji. Wielką siłą napędową jest ciekawość dziecka. „Wszę­dzie dotrzeć i wszystko dotknąć” – to faza niewątpliwie bardzo męcząca dla otoczenia.

Leave a Comment