MANIFESTOWANIE SWOJEJ WOLI I NIEZALEŻNOŚCI

Związany ściśle ze swą matką i ojcem, najszczęśliwsze w ich ramionach dziesięcio-, dwunastomiesięczne niemowlę daje się łatwo pocieszyć, oszukać, utulić. Z dreptusiem sprawy mają się inaczej. Dreptuś uzyskał już pewien stopień niezależności od rodziców. Dreptuś zachłystuje się już tą niezależnością. Chce mieć swój własny rytm życia, zgodny ze swoją wolą i indywidualnością. Tę swoją wolę i niezależność może manifestować tylko negacją, nieustannym „nie”, wytrwa­łym przeciwstawianiem się woli matki i ojca. W wiele lat później, w wieku dojrzewania, będzie robił to samo. Będzie manifestował swą młodzieńczą niezależność, sto­sując opozycję wobec rodziców i wszystkich przedstawi­cieli starszej generacji.

Leave a Comment