NA CZELE LABORATORIUM

W 1952! roku Forrester stojący na czele laborato­rium Lincoln otrzymał z lotnictwa polecenie skoor­dynowania programu realizacji systemu alarmu i obrony (SAGE System), wykorzystującego po raz pierwszy maszyny cyfrowe i radary. System ten miał wykryć i uniemożliwić ewentualny atak rakiet nie­przyjacielskich na terytorium Stanów Zjednoczo­nych. Forrester zdawał sobie sprawę z wagi ujęcia systemowego w koncepcji i kontroli złożonych orga­nizacji, w których działają ludzie i maszyny powią­zani z sobą w „czasie realnym”, to znaczy zdolni do podejmowania zasadniczych decyzji w miarę napły­wania informacji.Jako profesor Sloan School of Management w MIT Forrester tworzy w 1961 roku pojęcie dynamiki przemysłowej (Industrial Dynamics).’Służy ono roz­patrywaniu przedsiębiorstw jako systemów cyberne­tycznych, aby symulować (i próbować przewidywać) ich zachowanie.

Leave a Comment