CO TO JEST SYSTEM?

Ujęcie systemowe opiera się na cybernetyce: i teorii systemów. Będzie więc pożyteczne przypomnienie tu kilku definicji. Cybernetyka jest dyscypliną, która studiuje regulację i łączność u istot żywych i ma­szyn skonstruowanych przez człowieka. Bardziej fi­lozoficzna definicja, zaproponowana prze;: Louisa Couffignala w 1958 roku, uważa cybernetykę za „sztukę zapewnienia skuteczności działaniu”. Termin cybernetyka został ponownie stworzony w 1948 ro­ku przez Norberta Wienera, który posłużył się gre­ckim słowem kubernetes, znaczącym „pilot” albo „ster”. Jeden z pierwszych cybernetycznych mecha­nizmów, mechanizm do regulacji szybkości maszyny parowej, wynaleziony przez Jamesa Watta i Matthew Boultona w 1788 roku, został nazwany govemor (rozrząd kulowy). Cybernetyka ma więc te same ko­rzenie co słowo rząd: dotyczy sztuki zarządzania i sterowania systemami o wysokim stopniu skompli­kowania.

Leave a Comment