ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU

Konto w banku (zbiornik) wypełnia się lub opróżnia w zależności od wpływu i odpływu pieniędzy. Stan czy sytuacja konta w określonym terminie jest zmienną stanu. Pensje i dochody właściciela konta reprezentują wejściowy strumień pieniędzy, wyra­żający się ilością pieniędzy na jednostkę czasu. Wy­datki odpowiadają strumieniowi wyjściowemu. Za­wory kontrolne tych dwóch strumieni są wynikiem decyzji podjętych z myślą o stanie konta. Za­mknięcie budżetu znaczy, że występuje rów­nowaga strumieni, strumień przychodów (wejściowy) jest równy strumieniowi wydatków (wyjściowemu). Konto bankowe utrzymuje się na poziomie stacjo­narnym. Jest to sytuacja dynamicznej równowagi.Kiedy strumień wejściowy jest większy od stru­mienia wyjściowego, pieniądze gromadzą się na kon­cie bankowym. Jego właściciel „robi oszczędności” Mozę w ten sposób zwiększać równocześnie swój globalny dochod przez napływające odsetki (pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego).

Leave a Comment