SPRZECZNOŚĆ MIĘDZY ZASADAMI

Mogłoby się wydawać, że między pierwszą a dru­gą zasadą istnieje sprzeczność: jedna bowiem mówi, że ciepło i energia są dwiema wielkościami tej sa­mej natury; druga — że nie są, ponieważ potencjal­na energia degraduje się nieodwracalnie w formę „niższa”, mniej „szlachetną”, o niższej „jakości” — w ciepło. Odpowiedź daje mechanika statystyczna. Ciepło jest rodzajem energii związanej z ruchem poszczególnych molekuł gazu czy drgań atomów ciała stałego, a więc związanej z ich energią kinetyczną. Ponieważ ruchy poszczególnych cząstek gazu czy drgania atomów w siatce krystalicznej są nie skore­lowane, energia cieplna jest „nie uporządkowana”. Zgodnie z prawem wielkich liczb średnia szybkość molekuł gazu równa jest zeru.

Leave a Comment