IDEALNE ROZWIĄZANIE: SKOPIOWAĆ NATURĘ

Opanowanie reakcji fotosyntezy, którą zajmują się liczne laboratoria na świecie, będzie miało również zasadniczy wpływ na rozwój bioprzemysłu. A jednak mi­mo szybkich postępów w tej dziedzinie, jesteśmy jeszcze daleko od wyprodukowania jednostki katalzującej, mogącej skopiować wydajność chloroplastu zawartego w liściach. Możliwe są jednak rozwiąza­nia pośrednie Fotosynteza trzciny cukrowej ma naj­większą wydajność ze wszystkich znanych roślin pielonych. Trzcinę można by stosować w znacznie większym stopniu niż dotychczas jako przemysłowy surowiec do produkcji alkoholu lub etylenu, i co…

Read More

EKOINŻYNIERIA

Bioprzemysł może również wykorzystać ła­godne i naturalne reakcje chemii prebiotycznej, ukiei unkowując je na produkcję substancji żyw­nościowych czy farmaceutycznych.Opisane reakcje, metody czy procesy, podobnie zresztą jak i sam bioprzemysł, mieszczą się w znacz­nie szerszej całości technik i umiejętności. Całość ta będzie dominowała w końcu naszego wieku i na początku następnego, podobnie jak przez ostatnie pięćdziesiąt lat wiodącą rolę odgrywała inżynieria mechaniczna, potem elektroniczna. Tę całość technik i umiejętności nazywam inżynierią ekologiczną czy ekoinżynierią.Ekoinżynieria to znacznie…

Read More

DOSTĘPNOŚĆ DLA CZŁOWIEKA

Oprócz management przyrody, jest to uznanie symbiotycznego charakteru związków między społecznością ludzką i systemem ekologicznym, w których jedno wykorzystuje drugie dla wzajemnego dobra. Ekoinżynieria powinna udostępnić człowiekowi, za pomocą nowych metod (takich jak analiza energe­tyczna), środki pozwalające mu po raz pierwszy na świadome manipulowanie obwodami energetyczny­mi systemu ekologicznego dla dobra i człowieka, i przyrody.Podobnie jak lekarze czy chirurdzy, zajmujący się organizmem człowieka, będziemy mogli ustalić ‘wiel­kie pętle rekompensujące i wzmacniające, na któ­rych opiera się „ekonomia”…

Read More
1 23 24 25