OŻYWIENIE SYSTEMU

Prawa addytywności własności elementarnych nie działają oczywiście w przypadku systemów o wyso­kim stopniu złożoności, składających się z bardzo różnorodnych elementów powiązanych bardzo silny­mi oddziaływaniami. Takie systemy powinno się roz­patrywać za pomocą nowych metod, takich, jakie składają się na ujęcie systemowe. Celem ich jest badanie systemu jako całości wraz z właściwą mu złożonością i dynamiką.  Symulacja próbuje „ożywić” system, umożliwia­jąc równoczesne działanie wszystkich zmiennych, czego nie możemy znaleźć bez pomocy informatyki czy aparatów symulacyjnych. Symulacja opiera się na modelu ustalonym podczas poprzedzających ana­liz. Analiza systemu, stworzenie modelu i symulacja stanowią więc trzy podstawowe etapy badań dyna­micznego zachowania złożonych systemów.

Leave a Comment