OKRES KAPRYSZENIA I WPADANIA W ZŁOŚĆ

Im wcześniej nadchodzi faza pierwszych wzrokowych i dźwiękowych ćwiczeń, tym szybciej postępuje za nią chęć dotknięcia oglądanych przedmiotów. Dziecko zaczyna rozwijać i przynaglać koordynację rąk z oczami. Pierwsza zabawka dziecka to własne rączki. Przez długi czas ogląda je, trzepocze nimi, podrywa gwałtownie w górę, choć nie potrafi jeszcze kontrolować swych ruchów. W końcu jed­nak, z wielką koncentracją i wysiłkiem, zdoła doprowadzić jedną rączkę do drugiej. Jakie zdziwienie, jakie obfite źródło wrażeń, gdy paluszki zaczną uderzać o siebie, zaha­czać się wzajemnie i plątać. Nadchodzi krótki okres kapryszenia i wpadania w złość.

Leave a Comment