Dom z klimatem

Dom z klimatem

Wielokrotnie nie tylko w naszym kraju, ale również i na świecie mówi się, że wielkie murowane budynki nie mają duszy. Mówi się, że beton i murowane rzeczy nie zawsze w pełni oddają to, co się w nich znajduje i nie dają możliwości swobodnego mieszkania. I taka sytuacja ma miejsce wielokrotnie i rzeczywiście się sprawdza. Stąd też ludzie decydują się na skorzystanie z domów drewnianych, w których jest znacznie bardziej przytulnie oraz dokładnie. W których można…

Read More

ŁAŃCUCHY I CYKLE EKOLOGICZNE

W 1973 roku Amerykanie na wyżywienie wydatkowali sześć razy więcej energii, niż jest to potrzebne dla samego tylko metabolizmu człowieka. W USA stopień przyrostu ilości energii niezbędnej do wyżywienia jest wyższy od stopnia przyrostu ludności. Skłania to do poprowadzenia jeszcze dalej analizy energetycznej i postawienia sobie długofa­lowego pytania, dotyczącego całości wspaniałej ma­szyny _ do produkowania pożywienia, która podtrzy­muje populację krajów rozwiniętych.Jeżeli rozpatrzymy rozmaite łańcuchy i cykle eko­logiczne, prowadzące od transformacji energii sło­necznej przez rośliny zielone…

Read More